Raw-skolan del 16: Ljusbalans

Mellantonerna är för mörka och bilden ser trist ut. Med råformat kommer man åt ett mycket större tonomfång än med jpeg-bilder, och det är nödvändigt om man vill styra både ljushet och kontrast.

3 mars 2015

Medan man med jpeg-bilder bara har 256 färgtoner att jobba med, bjuder en råfil på hela 16?384 nyanser. Det gör att du kan justera ljusbalansen utan att oroa dig för att det ska uppstå en massa brus. Man ska dock helst göra det direkt på råfilen för att få bäst effekt, och här är funktionen Tonkurva helt perfekt. Den motsvarar Kurvor i Photoshop men är med sina fyra reglage mer användarvänlig. Man kan också jobba direkt på kurvan.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av