Raw-skolan del 14: Deljusteringar

Dina justeringar i Elements, Photoshop och Lightroom gäller normalt hela bilden, men med några fiffiga metoder kan du justera färger och ljushet i utvalda områden. Här gör vi himlen mörkare och blåare, medan förgrunden blir ljusare.

20 januari 2015

När det är stora kontraster i bilden slutar det ofta med att man får en alltför ljus himmel och en mörk förgrund, men om du har fotat i råformat kan du justera bägge var för sig i Elements, Photoshop och Lightroom och få en mycket bättre bild. Här gör vi den ljusa himlen mörkare och blåare, medan vi gör den mörka förgrunden ljusare

I råkonverterarna i Photoshop och Lightroom kan man använda en smart pensel som målar med en viss sorts justering, t.ex. en mörk exponering och kalla färger. Penseln kan till och med själv hitta övergångar i bilden så att vi inte så lätt träffar förgrunden när vi vill justera himlen. Elements har inte denna smarta pensel, men där kan man använda ett annat knep för att få samma resultat. Här får du se hur du gör i de tre olika programmen.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av