Raw-skolan, del 11: Färgnyanser

I Lightroom och Photoshop har du optimala möjligheter att justera färgerna väldigt noga i råkonverteraren. Här justerar vi nyanserna var för sig. Råkonverteraren i Elements ger inte samma möjligheter, så här måste du justera efter konverteringen.

18 november 2014

När man justerar färger genom att öka mättnaden och ändra ljusheten påverkas normalt hela bilden, men med den avancerade råkonverterren i Lightroom och Photoshop CC kan du med stor precision ändra de enskilda färgerna individuellt utan att påverka de andra nyanserna i bilden. Det kan du t.ex. använda för att piffa upp en blå himmel utan att de andra elementen i bilden påverkas, och här i kursen får du se hur man gör.

Råkonverteraren i Elements är inte riktigt lika avancerad. Men även här kan du justera de enskilda färgerna var för sig. Du måste bara göra det efter att du har konverterat råfilen, och i den här kursen visar vi hur det går till.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av