Raw-skolan, del 10: Högdagrar

Med råformat kan du få fram massor av detaljer i bildens ljusaste områden. Här visar vi hur det går till i Elements, Photoshop och Lightroom.

29 oktober 2014

Speciellt när man fotograferar i hårt ljus med stora kontraster riskerar man att de ljusaste partierna blir nästan helt vita om det ska finnas detaljer även i skuggorna. Med en jpeg-fil blir områdena fördärvade, men med en råfil kan de räddas så att det syns fler detaljer och färgerna blir bättre. Här visar vi hur du återskapar högdagrarna i både Elements, Photoshop och Lightroom.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av