Gå på djupet med RAW

Råkonverteraren i Photoshop CC är mycket mer avancerad än den i Elements. Det utnyttjar vi för att justera färger och ljushet separat i förgrund och bakgrund när vi går igenom alla viktiga steg.

9 september 2014

Medan råkonverteraren i Elements har tre flikar att välja mellan, har Photoshop hela tio, vilket ger mycket bättre möjligheter att göra alla bildjusteringar direkt i råkonverteraren. Här bearbetar vi en råfil med några av alla de smarta funktionerna, så att färger och ljushet blir bättre och bilden inte behöver några ytterligare justeringar efteråt.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av