Blanda två motiv

När man plåtade med film var det populärt att ta två bilder ovanpå varandra utan att föra fram filmen. Det gav en speciell effekt med en mix av de två motiven, och den kan du efterlikna i Photoshop CC.

3 juni 2014

På den tiden då man fotograferade analogt kunde man uppnå roliga effekter genom att dubbelexponera. Det gjorde man genom att ta en bild och låta bli att mata fram filmen. Då kunde man ta en ny bild ovanpå den gamla, så att båda syntes i den färdiga bilden. Vissa digitalkameror har samma möjligheter i dag, men det är mycket lättare att skapa effekten i Photoshop, där man fritt kan välja motiv utifrån alla bilder man har i arkivet. Här har man också utmärkta möjligheter att välja vilka områden i de två bilderna som ska dominera. Det gör man genom att ändra blandningsläge och måla med en pensel i de områden som ska dämpas. T.ex. kan man göra fina porträtt där ansiktet fylls i av blommor. Här är det en fördel om porträttet är taget mot en enfärgad bakgrund som går att frilägga.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av