Så avlägsnar du brus ur bilden

Skarpt utan brus

Bilderna kan bli väldigt korniga om ljuset är dåligt eller om du har använt ett högt iso-värde. Här visar vi hur du kan åtgärda problemet.

30 april 2016

En bild med mycket brus, eller många korn, om man så vill, kan verkligen fördärva resultatet. De väldigt korniga bilderna uppstår särskilt om man fotar i svagt ljus eller använder ett högt iso-värde. Men man behöver inte leva med korniga bilder, för Adobe Lightroom har funktioner som kan hjälpa dig att återskapa skärpan i en bild som har varit kornig.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av