Låt Photoshop Lightroom justera dina bilder

Du kan ställa in Photoshop Lightroom på att justera dina råbilder redan vid importen. Det kräver en rad testbilder och besparar dig massor av arbete framöver.

26 februari 2015

När man importerar nya bilder i Lightroom är det ofta samma justeringar man gör. Det kan vara att alltid korrigera optiska fel, använda en viss kameraprofil eller ta bort brus i bilder tagna vid högt iso. Allt det kan du dock få Photoshop Lightroom att klara redan vid importen.

Du tar bara en rad testbilder vid olika iso-värden. Du justerar dem och sparar ändringarna som en förinställning och använder den när du importerar nästa gång. Då får alla bilder fram samma kameramodell och med samma iso-värde samma justeringar som du redan har gjort. Därmed slipper du göra samma grundläggande justeringar på varenda bild, och här visar vi hur du går till väga.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av