Dator med Lightroom

8 bra saker att veta i Lightroom

Lightroom har massor av justeringsmöjligheter så det är frestande att ta ut svängarna, men det kan lätt gå fel. Här går vi igenom vad du behöver veta för att få perfekta resultat.

29 juni 2023 av Kristoffer Engbo

Lightroom erbjuder riktigt bra möjligheter att förbättra bilder, så att ljuset blir vackert, färgerna fantastiska och detaljerna vältecknade. Men det är lätt att gå för långt, så att justeringarna i stället sänker bildkvaliteten.

Beroende på vad du justerar finns det dock olika saker du kan hålla ett öga på i bilden, så att du undviker att gå för långt. Nedan listar vi åtta saker du ska hålla ett öga på i din bild, beroende på vad du justerar.

1. När du justerar ljus och kontrast

Om du håller ner Alt-tangenten när du justerar ljus markeras områden som fräter ur till vitt eller blir helt svarta. På så sätt kan du enkelt se om det finns områden som förlorar detaljer.

Skärmdump från Lightroom

När du håller ned Alt-tangenten blir bilden helt svart, medan områden som fräter ur till vitt markeras – som i det här exemplet. Genom att justera exempelvis Högdagrar, Vita eller Exponering kan du få fram detaljer i högdagrarna igen.

2. När du ändrar vitbalans

Det finns inte någon inställning som är rätt för alla bilder, för vitbalansen beror på ljuset och vilken stämning du vill ha i bilden. I bland annat landskap bör du dock se till att himlen inte får onaturliga färger.

>Se videon: Dolda funktioner i Lightroom

3. När du tar bort dis

När du använder funktionen Ta bort dis kan det ofta uppstå ett blåaktigt skimmer i fjärran. Du kan i så fall skapa en mask och måla på en lite varmare vitbalans.

Ta bort dis i Lightroom

I bilden till höger har vi dragit upp reglaget Ta bort dis ordentligt, vilket har gjort berget i bakgrunden väldigt blått.

4. När du ökar färgmättnaden

Om du ökar färgmättnaden för mycket kan områden med små detaljer bli enfärgade fläckar utan detaljer. Använd i så fall reglaget Lyster i stället för Mättnad. Lyster påverkar nämligen bara svaga färger, medan nyanser som redan är kraftiga inte förstärks.

>Läs även: Därför ska du uppdatera kamerans firmware

Bild av blomma i Lightroom

Till höger har vi ökat Mättnad kraftigt. Det innebär dock att de små detaljerna i blomman har smält samman till en enda nyans utan detaljer.

5. När du ökar skärpan

Zooma alltid in till 100 procent när du ökar skärpan. Var noga med att det inte uppstår så kallade haloer – det vill säga lysande ränder längs kontrastrika övergångar i bilden. Om det skulle hända har du ökat skärpan för mycket.

Bild av grenar

Här har vi ökat skärpan för mycket, och resultatet har blivit lysande kanter längs exempelvis grenarna.

6. När du ökar strukturen

Om du ökar Klarhet för mycket kan färgerna kännas lite svaga och dämpade. Välj hellre lite lägre värden, och kombinera Klarhet med att justera reglaget Kontrast.

>Läs även: Så tar du ett perfekt körkortsfoto

7. När du korrigerar objektivfel

Vissa objektiv misstecknar så kraftigt att bilden beskärs när du korrigerar missteckningen. Dra då reglaget Förvrängning åt vänster.

Bild av ett träd

I bilden till höger har Lightroom korrigerat missteckning, så att trädet har kommit mycket nära bildens kant.

8. När du justerar i utvalda områden

Om du ökar ljuset kraftigt i ett avgränsat område kan det uppstå tydliga kanter och brus. Dämpa då effekten något och lägg till brusreducering.

Landskapsfoto

Här har förgrunden gjorts betydligt ljusare, vilket samtidigt har skapat mycket mer brus än i himlen.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av