Frilägg perfekt med mask

Om ett störande element i bakgrunden ska ersättas ska man använda maser i stället för att radera direkt i bilden. Då kan man nämligen finputsa friläggningen och övergångarna intill perfektion.

20 maj 2014

Man skulle kunna tro att den optimala lösningen är att gå loss med verktyget Bakgrundssuddgummi när något ska friläggas, men det är det inte. Problemet är att man då raderar pixlar direkt i bilden, och om man tar bort för många kan man inte bara få fram dem igen. Det är också en dålig lösning för att den gör det mycket svårt att finputsa övergångarna mellan originalbilden och en ny bakgrund så att det ser naturligt ut.

Man klarar uppgiften elegant och effektivt genom att använda masker i stället. Här fördärvar man inte en enda pixel, utan gör friläggningen genom att måla på masken. Det gör att man alltid kan gå tillbaka och korrigera ett fel eller finputsa övergångarna intill perfektion. Det vita området i masken visar motivet i det anknutna lagret, medan det svarta visar lagret under, och man kan lätt lägga in en ny bakgrund och finputsa masken så att ingen anar att man har lagt samman två olika bilder.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av