Man bildbehandlar i Photoshop Elements

Photoshop Elements har alla klassiska verktyg som du behöver när du ska bildbehandla. Därför är Elements en bra utgångspunkt när du vill bli bättre på att redigera dina bilder.

© Shutterstock

3 hemliga Photoshop Elements-tips

De här tre hemliga knepen, som du kanske inte känner till sedan tidigare, gör det mycket enklare att bildbehandla i Photoshop Elements.

1. Aktivera dina favoritverktyg i Förinställningshanteraren

Förinställningshanteraren är en funktion i Photoshop Elements, där du kan styra hur dina verktyg öppnas. Här kan du lätt anpassa Photoshop Elements efter dina egna behov.

Du kan t.ex. spara dina egna färgkombinationer när du använder Övertoningsverktyget på en bild, och du kan också välja vilken tjocklek Penselverktyget ska ha när du öppnar det.

Du hittar Förinställningshanteraren genom att klicka på Redigera i den översta menyraden. Sedan väljer du Förinställningshanteraren. Nu öppnas ett fönster där du kan anpassa alla dina favoriteffekter. 

Förinställningshanteraren i Photoshop Elements

Du kan t.ex. skapa en egen ljusblå Övertoning som du kan använda för att göra himlen finare i dina bilder.

© Bonnier Digital FOTO

2. Aktivera flyttbara arbetsytor

Photoshop Elements visar som standard bara en arbetsyta åt gången. Det går att växla mellan arbetsytorna genom att klicka på deras namnflikar alldeles ovanför dem, men det går också att göra det möjligt att flytta runt på arbetsytorna och t.ex. visa två arbetsytor samtidigt.

Det är särskilt praktiskt om du håller på att kopiera över element från en bild till en annan.

Börja med att klicka på Redigera. Här väljer du Inställningar och slutligen Allmänna.

Nu visas en dialogruta där du ska markera alternativet ”Tillåt flytande dokument i expertläge”.

Nu kan du ta tag i arbetsytornas namnflikar och flytta runt på dem.

Dialogrutan Inställningar i Photoshop Elements

När du kan flytta runt på dina arbetsytor blir det lättare att kopiera över flera olika element till en annan bild.

© Bonnier Digital FOTO

3. Använd hjulet på musen för att välja inställning

Du kan spara tid om du lär dig använda hjulet på musen. I Photoshop Elements kan du nämligen se effekterna du väljer mellan direkt på bilden som du jobbar med när du bläddrar mellan de olika alternativen.

Om du t.ex. jobbar i flera lager kan du snabbt se vilken effekt som passar bäst för din bild.

Klicka på Normal en enda gång och använd sedan hjulet för att bläddra. Då kan du se alla sätt som Elements kan kombinera lagren genom att bara bläddra upp och ner.

Skärmbild av olika blandningslägen i Photoshop Elements

När du rullar med mushjulet kan du blixtsnabbt se vilket blandningsläge som passar för din bild, och så slipper du klicka på ett blandningsläge i taget. Du kan använda den här bläddringsfunktionen på flera ställen i programmet när du behöver välja alternativ ur en listruta.

© Bonnier Digital FOTO

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av