MAGIX Movie Edit Pro 14

Magix Movie Edit Pro 14

På papperet finns det inga gränser för vad billiga Movie Edit Pro 14 kan uträtta. Programmet klarar allt från redigering av mobilfilmklipp till produktion av HD video på blu ray. Vi undersöker om det håller i praktiken.

10 november 2008

Movie Edit Pro 14 är ett traditionellt videoredigeringsprogram. Det fungerar enligt de klassiska principerna men kostar bara hälften så mycket som de flesta liknande program. Bortsett från obetydliga problem med Windows Vista gick installationen helt smärtfritt.

Man får välja om programmet ska använda mörk eller ljusgrå bakgrund, där den senare känns igen från tidigare versioner av programmet. Den mörka versionen är en klar förbättring, då den är mycket behagligare att se på under längre tid.

En sämre detalj är att man måste registrera sig med personuppgifter hos Magix, fast man betalat för programmet. Om man inte registrerar sig fungerar inte centrala delar av programmet, bland annat brännarfunktionen.

Kan inte redigera AVCHD

Det är roligt att se att många av de invändningar som vi har haft mot tidigare versioner av Movie Edit Pro nu har rättats till i version 14. Nu är det slut med underliga Magix-ord för olika funktioner. Det enda vi fort farande saknar är möjligheten att arbeta med det komprimerade videoformatet AVCHD. Detta HDformat används av bland annat Canon, Panasonic och Sony, och det blir mer och mer utbrett.

MAGIX Movie Edit Pro 14

Introduktionsvideor

När man startar Movie Edit Pro 14 kan man som nybörjare välja att titta på fyra korta introduktionsvideor, som alla är på engelska. Om man har någorlunda bra förkunskaper om videoredigering från andra program, till exempel Windows Movie Maker, lär man sig snart att använda Movie Edit Pro 14.

Förutom redigering med klipp och många olika övergångar kan man lägga in text över videon på en neutral bakgrund, och det går att animera texten. Man kan lägga in effekter och markera kapitel, och på ljudsidan går det att lägga in både musik och tal. Det finns speciella effektljud som trumsolon och rymdklanger. Till sist mixar man effekterna med originalljudet i en rolig och välfungerande ljudmixer.

Programmet kan användas på en 19-tumsskärm, men då blir fönstret för förhandsgranskning relativt litet, så det är uppenbart att programmet är avsett för en större skärm. I tidslinjeläget visas fler spår än man vanligen har behov av. Vår skärmupplösning visade åtta spår, men det hade varit bra om man hade kunnat välja till exempel sex spår. På så sätt hade man fått ett större fönster för förhandsgranskning i ett program som i övrigt är imponerande och billigt.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av