Bild redigerad med Windows 10.

Vi har justerat färger och ljushet i appen Foton i Windows 10.

© Kristoffer Engbo

Så får du finare bilder med Windows 10

Med appen Foton, som ingår i Windows 10, kan du utföra enkel bildbehandling som gör dina bilder betydligt tjusigare. Här visar vi hur.

16 maj 2017 av Kristoffer Engbo

Om bilderna från kameran inte blev helt som du hoppades krävs det ofta bara att man justerar ljusheten och färgerna samt möjligtvis beskär bilden för att få ett mycket bättre resultat. Och du behöver inte några dyra bildbehandlingsprogram för att ta hand om det.

Faktum är att Windows 10 har allt som behövs, och det är dessutom helt gratis. Appen Foton som ligger i Start, har nämligen många fler funktioner än att visa dina bilder. 

Den omfattar även en enkel funktion för bildbehandling där du snabbt kan lyfta bilderna till nya höjder.

Så justerar du en bild i Foton i Windows 10

Filter i Windows 10 Billeder.

Under Förbättra kan du välja mellan olika filter. Du kan även klicka på Förbättra från bildens ursprungsvy för att få appens förslag på förbättringar.

© Windows 10

När du öppnar en bild så att den visas i stort format klickar du på Redigera längst upp till höger. på skärmens högra sida kan du nu välja mellan olika filter där du lägger till olika effekter med hjälp av ett musklick. 

När du klickar på knappen Justering tar du emellertid själv kontroll över ändringarna med hjälp av följande funktioner.

Justering lys

Justering av ljushet i appen Foton.

Under Justering kan du förbättra bildens ljushet med skjutreglagen.

© Windows 10

När du klickar på Ljusstyrka visas en rad skjutreglage. 

Om bilden är för ljus eller mörk korrigerar du detta med Exponering

Om delar av bilden har blivit för ljusa kan du få fram nyanser genom att flytta Högdagrar åt vänster. På samma vis kan du få in detaljer i de mörka områdena genom att flytta Skuggor åt höger. 

Du kan naturligtvis justera kontrasten med skjutreglaget Kontrast, men experimentera även med Klarhet längre ner.

Justera färger

Justering av färger i appen Foton.

Ton och Värme justerar du färgerna i bilden.

Klicka på Färg för att fisa skjutreglage för färgjustering. 

Börja med att ändra skjutreglaget Värme. Om det flyttas åt vänster blir bilden mer blåtonad, och om det flyttas åt höger får den varmare färger. 

Ton gör bilden mer gröntonad när du flyttar reglaget åt vänster och mer magenta, eller rosa, när du flyttar åt höger.

På bilden nedan kan du se skillnaden mellan bilden före och efter justeringen. Här har vi korrigerat ljushet och färger samt använt funktionen Retuschera för att ta bort fläckar som beror på damm på bildsensorn.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av