Diskeeper 2011 Pro Premier

Detta program ser till att hålla hårddiskarna i toppform och GER KORTARE ÖVERFÖRINGSTIDER när bilderna ska kopieras till externa diskar.

11 augusti 2011

Det kan vara olustig läsning när man ber det här programmet att analysera datorns hårddisk, och det fi nns bildfi ler som är uppdelade i flera hundra fragment. Det innebär att det tar lång tid att läsa fi len, då den fysiskt ligger utspridd över hela hårddisken. Och det kan Diskeeper reda ut. Programmet samlar nämligen ihop filfragmenten så att de hamnar på samma ställe och går snabbare att läsa. Vi installerade programmet och anslöt en extern hårddisk.

Betyg: 85%

Läs mer Läs HELA artikeln i Digital Foto För Alla nr 12 som finns i butik nu.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av