Corel klara med ny Paintshop Pro

Corel är klara med Paintshop Pro X7 som sägs innehålla stora förbättringar med avseende på användargränssnitt och prestanda.

29 augusti 2014

Paintshop Pro är Corels bud på det perfekta programmet för bildbehandling. Programmet är nu färdigt i version X7 samt X7 Ultimate. Förutom att de befintliga funktionerna ska vara väsentligt förbättrade – både när det gäller användargränssnittet och prestandan – så har det lagts till en rad nya och intressanta funktioner. Det gäller bland annat Magic Fill Tool som gör det möjligt att avlägsna oönskade objekt ur bilden och göra en automatisk utfyllnad utifrån omkringliggande bilddata. Detta är en funktion som man också känner igen från t.ex. Photoshop Elements.

Dessutom har de två nya verktygen Shape Tool och Text Cutter Tool som gör det möjligt att skapa snygga textmönster tillkommit. Paintshop Pro X7 stöder XMP-data för råfiler, så man kan läsa och redigera i metadata som har skapats i t.ex. Lightroom. Om man väljer Ultimate-versionen får man även flera filter och penslar. Corel Paintshop Pro X7 kostar 649 kronor, medan Ultimate-versionen kostar 799 kronor. Båda versionerna kan laddas ner här, och här kan du även ladda ner en 30 dagars provversion.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av