Panasonic utvecklar nytt filter till bildsensorer

För att digitalkameran ska kunna se färger måste det sitta ett litet filter framför bildsensorn. Nu håller Panasonic på att utveckla en ny teknik som kan ge en viktig fördel.

12 februari 2013

I de allra flesta digitalkameror sitter ett så kallat Bayer-filter framför bildsensorn. Detta är uppdelat i röda, gröna och blå kuber som var och en täcker en pixel. Tack vare detta kan bildsensorn och processorn uppfatta färger. Problemet med Bayer-filtren är enligt Panasonic att de blockerar mellan 50 och 70 procent av ljuset innan det når sensorn. Detta försöker Panasonic åtgärda med sin nya teknik som är under utveckling.

Här använder se så kallade micro color splitters som delar upp ljuset, vilket ger fördelen att inget ljus filtreras bort. Därmed blir sensorn ljusstarkare, och Panasonic har lyckats fördubbla ljusstyrkan, så att man kan använda lägre ISO-tal i svagt ljus. Det finns ingen information om när sensorer med den nya tekniken kommer att marknadsföras, men enligt Panasonic kan man tillverka bildsensorer med tekniken med hjälp av befintliga produktionsprocesser.

Bild tagen med ett traditionellt filter framför sensorn.

Här har den nya tekniken med micro color splitters använts.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av