Nikon Coolpix P6000

Nikon Coolpix P6000

Så kom äntligen världens första kamera med inbyggd gps. Nu kan man alltså se precis var bilderna är tagna. Men när vi testade kameran fick vi märkligt nog börja nere vid ekvatorn, flera tusen kilometer från redaktionens testcenter.

2 januari 2009

Precis som man kan bestämma positionen för en bil eller båt med hjälp av gps, kan man också lägga in längd- och breddgrader i exif-informationen till en jpegbild, så att man i efterhand på några meter när kan se var bilden är tagen. P6000 är först med inbyggd gps-funktion och koordinater i exif-informationen. Därmed går det att se precis var bilderna är tagna.

När vi började använda P6000 indikerade den 0 graders längd och bredd. Det skulle innebära att vi befann oss ute i Atlanten vid ekvatorn, och vi var tämligen säkra på att så inte var fallet. Problemet var dock inte allvarligt; vi hade helt enkelt inte aktiverat kamerans gps-system.

Drar på batteriet

Systemet aktiveras genom att man vrider inställningsratten till gps och sätter igång sökningen. Det tog kameran några timmar att hitta satelliterna, men sedan visas deras placering på skärmen tillsammans med den exakta längd- och breddgraden. När satelliterna väl har registrerats går det mycket snabbare i fortsättningen.

Efter registreringen växlar man till vanlig automatik. På lcd-skärmens vanliga bild syns nu en satellitsymbol. Om den har två eller tre streck är signalen tillräckligt stark och positionen kan sparas i jpeg-filen. Om den bara har ett streck eller om symbolen inte visas alls kan man fortfarande ta bilder, men gpsinformationen registreras inte.

Systemet fungerar bra, men det finns en del detaljer att tänka på. Om gps-funktionen är aktiverad letar P6000 efter satelliter även när den är avstängd. Det halverar den redan måttliga batteritiden. Dessutom är det bara i undantagsfall som den lilla gpsenheten fungerar inomhus.

Les resten af testen i DIGITAL FOTO nr. 01/2009

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av