Kameraproduktionen påverkad av översvämningarna i Thailand

Flera namngivna kameramodeller blir inte färdiga i tid och har därmed skjutits på framtiden eftersom flera av tillverkarnas fabriker står under vatten.

26 oktober 2011

Som en konsekvens av översvämningarna i Thailand har Sony meddelat att de nya kameramodellerna NEX-7 och Alpha 65 blir uppskjutna på obestämd tid. Andra kameratillverkare som t.ex. Nikon och Canon har också produktion i det drabbade området. Men även produktionen av externa hårddiskar är hårt drabbad. Omkring en fjärdedel av världens externa hårddiskar tillverkas i Thailand. Analysföretaget IDC uppskattar att översvämningarna har kostat landet en tredjedel av årets intäkter, eller det som motsvarar drygt 120 miljoner hårddiskar per år.

Redan nu kan man konstatera att hårddiskar därmed blir dyrare. Seagate och Western Digital som är bland de största tillverkarna av externa hårddiskar har varslat om förseningar. På vissa platser måste de stänga fabriker som står under vatten, medan de andra platserna har svårt att få fram reservdelar.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av