Camera Restricta

Kameran som bara tar unika bilder

Camera Restricta vägrar att ta bilder av motiv som det redan finns gott om. Det hjälper dig att ta mer originella bilder.

23 september 2015

Det låter som ett framtidsscenario, men den här kameran stängs helt enkelt ned när du riktar den mot platser och motiv som det sedan tidigare finns gott om.

Camera Restricta, som den heter, söker efter bilder som har tagits på samma plats där du står, inom en radie av 35 meter. För att hitta dessa söker den på bildtjänsterna Flickr och Panoramio.

Antalet bilder som kameran hittar visas på en display på baksidan. Medan kameran söker hör man ett klick för varje bild som den hittar, precis som hos en geigermätare. På så vis kan man enkelt lyssna sig fram till en tyst och därmed unik plats.

Så länge som antalet bilder ligger under en viss nivå visas ökarbilden och man kan ta bilder. Men om kameran hittar för många bilder visas ett varningsmeddelande på skärmen, ett rött kryss visas i sökarbilden och man får inte lov att ta bilden.

camera restricta

Tills vidare är kameran ett koncept som har uppfunnits av den tyska fotografen och designern Phillip Schmitt, och modellen på bilden är en 3D-utskriven version som bland annat innehåller en smarttelefon vars gps och wifi används tillsammans med högtalaren som avger ljud och skärmen som fungerar som kameraskärm.

Om Camera Restricta blir en framgång förutser Phillip Schmitt att det kommer att bli en sport att inte bara vara den första som tar en bild på en bestämd plats, utan även att vara den sista.

Du kan se en video av kameran genom att klicka här.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av