Kolla reglerna innan du skickar upp drönaren

Det kan vara svårt att veta var man får flyga med drönare, för det finns många regler att hålla reda på.

20 juli 2016

Naturvårdsverket och varje enskild länsstyrelse beslutar om begränsningar om t.ex. förbud mot att starta och landa med luftfartyg i skyddad natur. Det brukar också vara förbjudet att t.ex. störa djurlivet.

Du måste själv ta reda på vad som gäller via respektive länsstyrelse eller nationalparksföreskrift. Allt som kan påverka naturmiljön och naturvärdena på ett betydande sätt kräver tillstånd.

Om naturområdet är klassat som Natura 2000-område finns EU-regler som förbjuder flygning med drönare, ett förbud som många inte känner till. EU-reglerna gäller i hela unionen.

6 miljoner hektar i Sverige

År 2013 omfattades över 18 procent av EU:s areal av Natura 2000-reglerna. I Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sex miljoner hektar.

En dom i kammarrätten i vintras pekar också på att flygning med drönare kräver tillstånd om den är utrustad med kamera. Vi uppmanar alla ägare av drönare att använda flygfarkosterna ansvarsfullt, så att ingen blir störd.

Du kan läsa mer om Natura 2000 här

Förbudet mot drönare i Natura 2000-områden har inte fått någon större uppmärksamhet, då informationen från myndigheterna varit sparsam.

Frågan om Natura 2000 kommer från frågelådan "Fråga oss" i Bonnier Digital FOTO nr 12/2016. Där svarar vi även på hur man köper kamerautrustning med cashback, hur man lyckas med cirkusbilderna och varför det är praktiskt att ha GPS i kameran. Prenumeranter kan ladda ner "Fråga oss" gratis härintill.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av