Så här gör du HDR-film

Med HDR-teknikens tre exponeringar kan du få skuggorna och högdagrarna lika välexponerade som mellantonerna. Men nu kan du gå steget längre och göra HDR-film med din systemkamera. Här visar vi exakt hur du gör.

29 juni 2012

Läs mer om HDR och DSLR här i artikeln

Genom att lägga samman flera bilder som är olika exponerade kan man få fram detaljerna i hela motivet. Tekniken gör det möjligt att exponera alla solnedgångar korrekt – både för- och bakgrund. Skulle man justera exponeringen efter solen, skulle förgrunden bli svart, och omvänt skulle solens skarpa ljus i bakgrunden fräta ur. För fotoentusiasterna är tekniken välkänd som HDR, en förkortning för High Dynamic Range. Översatt betyder det att bilden har ett stort dynamiskt omfång.

Förstå HDR När kameran tar en bild fångar den en ögonblicksbild med ett lågt dynamiskt omfång. Den brukar ha svårt att återge t.ex. skuggor och högdagrar exakt, så de blir antingen för ljusa eller för mörka.

När människoögat betraktar ett motiv får man en mer nyanserad bild än kameran. Ögat anpassar sig nämligen automatiskt och kompenserar för både skuggor och högdagrar, så att man får en större tonskala.

Men det allra bästa resultatet får man med en HDR-bild. Den består av flera olika exponeringar av samma motiv, så att man helt enkelt får med alla motivets nyanser i en och samma bild.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av