Perfekta exponeringar med histogrammet

Genom att kolla en grafisk återgivning av bilden på kamerans skärm kan du bedöma om den är korrekt exponerad. här får du möjlighet att se exakt var någonstans det är fel. Det gäller även kontrast och färg. Vi visar hur du använder histogrammet för att korrigera dina inställningar.

Ett av de viktigaste redskapen när man vill ha en korrekt exponerad bild hittar du i kamerans skärmvisning. Här kan du nämligen få upp en grafisk representation av bilden, ett s.k. histogram. Det berättar för dig om bilden är över- eller underexponerad, eller om ljuset är hårt eller platt. De flesta är vana vid att kolla den faktiska bilden på skärmen, men många garvade fotografer använder oftare histogrammet för att avgöra om bilden är okej, och för detta finns det goda skäl. Det berättar exakt hur de enskilda pixlarna är fördelade.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av