Höstliga djurbilder

Hösten är en intressant årstid för djur- och fågelfotografer. Skogen är fortfarande grön, och ungarna från årets kullar är nu nästan vuxna men ändå oförsiktigare än de äldre individerna. Här får du proffsens tips på hur du kan komma riktigt nära djuren och hur du får ut det mesta av utrustningen.

17 september 2013

När du fotograferar djur och fåglar får du många unika upplevelser som bara varar i ett fåtal sekunder. Därför är det av yttersta vikt att kamerautrustningen kan användas snabbt och säkert, och att du har full kontroll över tekniken. Några saker man måste hålla reda på är slutartiden och bländaren, och med de nyare kamerornas finare bildkvalitet – även vid höga iso-värden – får man nu en riktigt bra funktion. Ett näst intill dolt program som kombinerar det bästa av slutartidsprioritet och bländarprioritet. Vi kallar detta program för MAI, eller Manuell med Auto iso.

Bländaren bestämmer bland annat skärpedjupet, och eftersom vi nästan alltid vill använda en viss bländare sätter vi oftast kameran på bländarprioritet, A eller Av. Problemet är bara att kameran i detta program bestämmer slutartiden utifrån den valda bländaren och det valda iso-värdet. Om vi väljer Auto iso i kombination med Av, kan vi välja hur lång slutartiden får bli innan iso-värdet automatiskt höjs. Men för det första kan många kameror inte ställas in till kortare tider än 1/250 sekund vid denna inställning, och för det andra är det kontraproduktivt att sätta gränsen till exempelvis 1/1?000 sekund för action. Det ger nämligen ett onödigt högt iso-värde om motivet skulle råka sitta still, och då räcker det ju med 1/100 sekund.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av