Fotoordbok

Det kan vara bra att ha en fotoordbok till hands när fotovokabulären inte räcker till. Den här fotoordboken går igenom grundläggande fotoord och termer och ger förhoppningsvis bättre överblick över vad uttryck som kromatiska aberrationer och nedbländning täcker in.

6 juli 2017

A

Asfäriska linser Asfäriska linser är en typ av linser med en speciell form. När ljus passerar genom en sfärisk lins ligger fokus inte på samma ställe som de strålar som passerar genom centrum, och det betyder ofta oskarpa bilder med låg kontrast. Det problemet löser de flesta asfäriska linser som ger bilder där hela motivet är tydligt och skarpt.

B

Bländare Bländare är en justerbar öppning i objektivet som avgör ljusinsläppet till kamerans sensor. Med hjälp av en rad lameller är det möjligt att justera hur stor öppningen ska vara. Bländarvärdet anges som Fx.x. Ju högre bländartal är desto mindre är ljusinsläppet. I tal heter bländarordningen F1 - F1.4 - F2 - F2.8 F4 - F5.6 - F8 - F11 - F16 - F22 - F32 - F45, och varje gång du går ner ett bländartal halverar du ljusinsläppet. Går du till exempel från F11 till F16 har du gått ner ett bländartal. En stor bländare på till exempel F2 ger ett kort skärpedjup, så att man till exempel kan göra en suddig bakgrund bakom en person, medan en liten bländare på till exempel F16 ger stort skärpedjup, men släpper igenom mindre ljus."

Brännvidd Objektivets brännvidd är kort sagt avståndet mellan brännpunkten (fokus) och kamerans sensor mätt i millimeter, och det har bland annat betydelse för hur stort utsnitt av ditt motiv du kan få med på en bild. Ju högre brännvidd, desto närmare kommer du ditt motiv och ju mindre utsnitt får bilderna.

Bulb Bulb är en kamerafunktion som gör det möjligt att bestämma hur länge kameran ska exponera. Namnet härstammar från de analoga dagarna, då bulb syftade på de gamla trådutlösarna med gummiblåsa. Med den här funktionen kan man fånga motiv som till exempel stjärnornas rörelse över himlen, exponera flera blixtnerslag i samma bild eller skapa effekten av lysande ränder från bilar på en motorväg. På bulb är slutaren öppen så länge man håller nere avtryckaren.

C

Cmos Cmos står för Complementary metal-oxide-semiconductor. Denna komplexa beteckning står för en teknik som används i bildsensorer, så kallade cmos-sensorer. Fördelarna med denna typ av sensorer är att de drar mindre ström och är snabbare på att konvertera en bild till digital data än de så kallade ccd-sensorerna som tidigare har varit standard i de allra flesta digitalkameror.

D

Dioptri Dioptri är en enhet för linsers styrka och på många kameror med sökare kan man justera dioptrin på ett litet hjul så personer som bär glasögon kan se skarpt i sökaren utan sina glasögon.

DNG DNG står för Digital Negative och är Adobes försök att skapa en generell standard för det digitala RAW-formatet. Filtypen lanserades 2004 för att göra upp med de många tillverkarspecifika RAW-typerna, men de flesta tillverkarna använder sig fortfarande av sina egna RAW-format.

F

Frontlins Frontlins är beteckningen för linselementet längst fram, och eftersom den riskeras att repas och utsättas för annat slitage väljer många att skydda linsen med ett skyddsfilter, som kan bytas ut om det får repor.

H

Hyperfokalavstånd Hyperfokalavstånd är det optimala fokusavståndet om man vill ha optimalt skärpedjup i bilden. Avståndet varierar allt efter brännvidd och bländare. Hyperfokalavståndet anger den plats som är närmast kameran, men där man fortfarande har oändligt skärpedjup. Ofta kommer man bara fokusera på oändligt när man tar landskapsbilder, men fokuserar man i stället på hyperfokalavståndet får man bättre skärpa nära kameran medan det fortfarande är skarpt på oändligt.

I

ISO ISO-värdet anger ljuskänsligheten. I svagt ljus blir man ofta tvungen att skruva upp ISO:n för att få välexponerade bilder. Därmed förstärker kameran ljussignalen, och det förstärker även bruset som blir tydligare.

J

Jpeg Jpeg, Joint Photographic Experts Group, är en av de mest gängse digitala bildfiltyperna. Jpeg-bilder utmärker sig genom att innehålla miljoner färger utan att ta upp speciellt mycket lagringsplats på en hårddisk eller minneskort. Bildfilerna är nämligen komprimerade ganska mycket. Det påverkar bildkvaliteten en aning.

K

Kromatisk aberration Ett fenomen som ses i bilder som färgade kanter i kontrastrika övergånger i bilderna. Det ses ofta i bildhörnen och de färgade övergångarna är vanligtvis gröna och violetta. Det uppstår i objektivet, på grund av att de enskilda färger som bilden består av inte träffar exakt samma plats på bildchippet. Fenomenet kan rättas i bildbehandlingsprogram.

L

Ljusstyrka Ett objektivs ljusstyrka anger hur mycket ljus som släpps igenom objektivet och motsvarar det maximala bländarvärde som man kan använda. Ett objektiv med ljusstyrka F1.4 släpper in mycket mer ljus än ett på F4.0.

M

Mattskiva Mattskivan är en genomskinlig, matt bit glas som sitter i sökarsystemet, och som kan bytas ut med olika typer i några kameror. Mattskivan har inget inflytande på den bild som landar på minneskortet eller filmen, men hjälper dig fånga det motiv som du gärna vill ha. Det kan till exempel vara olika hjälplinjer eller hjälp till att fokusera manuellt.

Mellanringar Mellanringar är som namnet antyder ringar som du monterar mellan två delar, nämligen kameran och objektivet. Med mellanringar får du möjlighet att fotografera närmare än vad objektivet normalt tillåter, så att det kan användas i förbindelse med makrofotografering, där man alltså kan komma närmare. Ringen innehåller inga linser utan ökar bara avståndet mellan kamera och objektiv. Enskilda modeller kan vara utrustade med funktioner, som hjälper till att fokusera. Användning av mellanring resulterar i en viss ljusförlust.

N

Nedbländning Vid nedbländning minskas bländaröppningen från till exempel F4.0 till F11. Det släpper in mindre ljus genom objektivet men ökar skärpedjupet.

P

Polarisationsfilter Kallas även polfilter och är ett optiskt filter som kan ta bort reflekterat ljus. Man kan typiskt justera hur hård dess effekt ska vara, och resultatet är att blänk i till exempel vattenytor försvinner. Det får också en himmel att bli betydligt mer djupblå.

R

RAW-format RAW är en gemensam beteckning för digitala råfiler, och de kan jämställas med negativ. Filerna innehåller de rå uppgifterna från bildsensorn men de är ännu inte behandlade. Bland annat är bilden sparad utan justeringar av vitbalansen och med fullt färgdjup, vilket ger fler möjligheter för att redigera bilden i efterhand. Det betyder också att filerna tar upp en hel del plats på minneskortet eller hårddisk i förhållande till exempelvis en jpeg-fil. RAW-formatet täcker över en rad filnamn, då varje producent använder sin egna version av formatet. Adobe har dock försök skapa en gemensam standard med filtypen DNG, men det har ännu inte konkurrerat ut de tillverkarspecifika.

S

Slutartid Slutartid betecknar den tid du utsätter kamerans sensor för ljus när du tar en bild, och den kan ofta ställas in från allt från 30 sekunder ner till 1/8000 sekund. Med en snabb slutartid kan man frysa snabba rörelser, medan med en lång slutartid kan skapa snygga effekter med till exempel ljusspår genom bilderna, eller göra rörliga delar suddiga, men det ska mycket ljus till. Slutartiden följer en tidsskala där varje steg medför en fördubbling eller halvering av slutartiden: 1/1 sekund, 1/2 sekund, 1/4 sekund, 1/8 sekund och så vidare.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av