Sträck ut dina bilder

Tyska Magix är klara med femte generationen av bildbehandlingsprogrammet Xtreme Photo & Graphic Designer

30 september 2009

Tyska Magix är klara med femte generationen av bildbehandlingsprogrammet Xtreme Photo & Graphic Designer. Och det har bland annat fått kraftfulla verktyg som man annars bara hittar i det dyra och proff siga Photoshop CS4, till exempel möjligheten att sträcka ut en bild så att den blir bredare utan att personerna på bilden också sträcks ut. Har man t.ex. fotograferat människor på en strand jobbar verktyget bara med områden där det fi nns sand och låter människorna vara, så att de får behålla sin ursprungliga fi gur. För de 749 kronor som programmet kostar får man tillgång till över 500 MB lagringsutrymme på Internet där man kan visa upp sina bilder. Nytt är också en guide som gör det lätt att ta bort störande objekt i en bild som man bara behöver markera. Därefter väljer man vad de ska ersättas med. Xtreme Photo & Graphic Designer 5 kan jobba med råfiler från en lång rad kameror. Förutom vanliga bilder kan man också jobba med grafi ska element och 3D-eff ekter på exempelvis inklistrade texter. Och man kan skapa animationer och spara dem som Flashfi ler för att lägga ut dem på hemsidor på nätet.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av