Nytt liv till bilden i Photoshop

Om landskapsbilden har blivit litet för trist kan du förse dem med en konstnärlig effekt i Photoshop genom att spela ena sidan så att resultatet blir symmetriskt på bägge sidor. Här skapar vi också en stark färgtoning med råkonverteraren.

17 november 2013

Det ger en kul och surrealistisk effekt att spegla en bild så att den blir symmetrisk på bägge sidor. Här har vi använt en landskapsbild där träden speglas, men du kan använda många olika bilder till ändamålet. Resultatet blir dock bäst om formerna är organiska, t.ex. träd, växter och liknande.

Vi gör också bilden svartvit och lägger till en toning för att öka den konstnärliga effekten. Även om bilden är en jpeg-fil kan vi använda Photoshops råkonverterare, Camera Raw, för att justera färger och konstrast samt tillföra en kornighet. I råkonverteraren använder vi funktionen Delad toning för att göra bildens mörka områden litet blåaktiga och de ljusa områdena lätt gula. I artikeln genomgår vi alla moment steg för steg, så att du enkelt ser hur du tar fram effekten.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av