Framtidens Photoshop

När du om tio år sätter dig framför Photoshop är programmet mycket lättare att jobba med än i dag, och i framtiden kommer du att kunna uppnå resultat med Photoshop som vi i dag bara kan drömma om.

27 oktober 2012

Adobe, som är företaget bakom Photohop, och en lång rad andra tillverkare av både program och hårdvara jobbar på tekniker som kommer att göra det mycket lättare att arbeta med programmen. Det är kanske ingen stor överraskning att vi nog kommer att använda fingrarna som pekredskap direkt på skärmen, men du kommer också att kunna känna knappar och strukturer direkt på den glatta ytan. På samma sätt finns det en rad andra tekniker som kommer att göra det mycket lättare och snabbare att sköta framtidens bildbehandlingsprogram. I den artikeln kan du läsa om alla de kommande möjligheterna att styra Photoshop Elements. Och resultaten från programmet kan också bli mycket bättre. Se t.ex. hur du kommer att kunna kontrollera vad som är skarpt och vad som är suddigt i bilderna.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av