Få ljus och drama med raw

Med Camera Raw i Photoshop CC har du en rad avancerade funktioner för att justera ljushet, kontrast och färger i utvalda områden direkt på dina råfiler. I den här kursen lär du dig dessutom ett oväntat knep.

20 januari 2014

Om målet är optimal bildkvalitet ska man göra så många justeringar som möjligt redan i råkonverteraren. I Elements kan man bara göra grundläggande justeringar av ljushet, kontrast och färger i hela bildytan, inte separata justeringar i utvalda områden.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av