Ta kontroll över ljuset med Tonkurva i Lightroom

Med funktionen Tonkurva i Photoshop Lightroom kan du styra ljushet och kontrast in i minsta detalj. Här får du se hur du använder den fiffiga funktionen.

16 oktober 2015

På panelen Tonkurva i Lightroom kontrollerar man bildens ljusförhållanden på en kurva som täcker hela omfånget från svart till vitt. Genom att forma kurvan eller använda de tillhörande skjutreglagen kan man väldigt enkelt styra ljuset i skuggor, mellantoner respektive högdagrar.

Gör man skuggorna litet mörkare och högdagrarna litet ljusare ökar man kontrasten. Omvänt kan man plocka fram fler detaljer i mörka och ljusa partier. I den här kursen visar vi hur du använder funktionen för att optimera ljuset.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av