Lightroom Mobile

Lightroom Mobile får råkonvertering

Adobes Lightroom Mobile kommer med en ny uppdatering kunna öppna alla råfiler på smarttelefonen eller surfplattan.

Alltfler smarttelefoner och surfplattor kan ta bilder i råformat så att man sedan kan efterbehandla bilden med all information som sensorn har registrerat under exponeringen.

Hittills har det dock inte funnits så många program som man har kunnat använda för att öppna och redigera råfiler direkt på mobiltelefonen eller surfplattan. Men i och med en ny uppdatering till Adobe Lightroom Mobile ska man kunna öppna alla typer av råfiler som även kan öppnas av Lightroom på datorn. Hittills har Lightroom Mobile bara kunnat hantera DNG-filer.

Till att börja med är det däremot bara iPhone- och iPad-användare som får glädje av den nya uppdateringen, medan Android-ägare får vänta med att ta del av de nya funktionerna hos Lightroom Mobile.

Man hittar de nya funktionerna i version 2.4 av Lightroom Mobile.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av