Selektiv kontrast med smart knep

En rejäl omgång kontrast riskerar att fördärva både de ljusa och de mörka områdena. Men med hjälp av trollstaven kan man lätt begränsa justeringen till önskade tonområden.

25 februari 2013

När man ökar kontrasten sker i grova drag att bildens ljusa områden görs ännu ljusare och de mörka ännu mörkare. Justeringen ger alltid bra resultat i mellantonerna, men när man ökar mycket går det ut över de ljusa områdena, som fräter ur till vitt, och de mörka drunknar i detaljlöst svart.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av