Korrekt kontrast per express

När bildens kontrast och ljushet måste justeras hittar man precis rätt verktyg i Elements. Med Nivåer kan man nämligen fintrimma kontrasten i skuggor, högdagrar och mellantoner.

11 april 2014

Det gagnar många motiv att öka kontrasten i högre eller mindre grad. I den här kursen visar vi hur man i stället kan minska kontrasten för att förbättra exponeringen med funktionen Nivåer.

En av de viktigaste styrkorna hos Nivåer är att man kan justera skuggor, högdagrar och mellantoner var för sig via enkla skjutreglage.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av