Läs också

Finare färger

Kom igång med råformat

Råformatet är tveklöst det optimala alternativt när när du vill få fram den bästa bildkvaliteten. Se hur du drar fram dolda detaljer ur bilderna med hjälp av råkonverteraren i Elements.

2 april 2013

Din kamera jobbar långsammare, och filerna tar mer än dubbelt så mycket plats som jpeg-bilder. Dessutom måste du ha ett speciellt program för att kunna jobba med bilderna efteråt. Råformatet verkar inte så attraktivt vid en första anblick, men det är bara tills du har sett magin verka så som den gör i den här kursen. Du kan bland annat plocka fram färger du inte trodde var möjliga, välja rätt vitbalans i bildbehandlingen och styra ljuset på ett väldigt exakt sätt.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av