Återanvänd dina justeringar

Om du har hittat ett bildmässigt uttryck som du vill använda på flera bilder har Elements en smart genväg. Med funktionen Photomerge-stilmatchning kan du överför dina favoritstilar.

26 mars 2014

Då och då behöver man återanvända justeringar för att skapa samma uttryck i flera bilder. I Photoshop kan man skapa makron, åtgärder som utför en rad bildbehandlingssteg på en gång, men det kan man inte i Elements. I stället kan man använda den smarta funktionen Photomerge-stilmatchning.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av