Fixa skarpare bilder

Med ett högpassfilter i Photoshop eller Elements kan du framhäva kontraster i bilden och på så sätt få en skarpare bild.

20 november 2015

Om din bild ser litet luddig ut och saknar detaljer är ett bra knep att använda högpassfiltret. Det finns i Photoshop och Elements, där du hittar det under Filter, Annat och Högpass. Kom ihåg att först kopiera bakgrundslagret så att du har två lager med din bild.

I filtret justerar du Radie, så att detaljerna du vill framhäva framgår av den grå färgen. Normalt passar det med en radie mellan 3,0 och 5,0.

Därefter är det bara att välja blandningsläget Linjärt ljus och finjustera effekten med opacitetsreglaget.

Filtret kan dock förvärra iso-brus väldigt mycket, men det finns ett fint knep för att undvika det, som du ser i en speciell kurs för just detta i nummer 17/2015.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av