Användbart alternativ till Photoshop Elements

Den brittiska programvarutillverkaren Serif är klara med programmet PhotoPlus X6 som, precis som namnet antyder, är den sjätte versionen av det praktiska bildbehandlingsprogrammet. X6 omfattar både nya funktioner och en lång rad förbättringar jämfört med föregångaren X5.

27 december 2012

PhotoPlus X6 är det senaste programmet för bildredigering från Serif. Det stöder nu datorer med 64 bitar, vilket betyder snabbare hastigheter vid behandling av stora filer, bland annat råformatsfiler.

Bland de nya funktionerna hittar man bland annat Smart Selection Brush som man kan använda för att göra exakta markeringar. Man kan även använda funktionen Non-destructive Crop, som innebär att alla bilddata sparas även om man beskär bilden. När det gäller förbättringar är det särskilt den förbättrade brusreduktionen som är intressant. Här använder programmet ett nytt filter som analyserar bilderna med avseende på brusfrekvenser och avlägsnar så kallade artefakter.

Serif PhotoPlus X6 är med sitt pris på 803 kronor ett prismässigt bra alternativ till Photoshop Elements. Programmet kan köpas här.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av