Så använder du histogrammet

Så använder du histogrammet

Histogrammet är en kurva som visar fördelningen av ljus i bilden. När du ser den på skärmen innan du tar bilden är det till väldigt stor hjälp för att få bästa möjliga exponering.

28 april 2016

Du kan se histogrammet redan innan du tar bilden, så redan då kan du kolla om exponeringen är som den ska. Om du har en spegelreflex kan du dock visa det först när kameran är i live view-läge. På en systemkamera kan du också se det i den elektroniska sökaren. Som standard visar histogrammet den totala ljusstyrkan. Man kan också ställa in histogrammet på att visa de tre RGB-färgerna rött, grönt och blått. Då blir det möjligt att kolla om det finns några färgstick. I grunden är inställningen Ljusstyrka den mest användbara. Använd den särskilt för att kolla att det finns bildinformation hela vägen ut till högerkanten. Annars brukar bilden oftare bli underexponerad. Omvänt kan den vara överexponerad, om det saknas data till vänster. I vår frågelåda kan du få fler svar på tekniska frågor.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av